Poznaj pieć prostych kroków do krystalicznie czystej wody w basenie

Chcąc utrzymywać niezmiennie krystaliczną wodę w basenie użytkownik musi postepować zgodnie z zaleceniami producenta środków do pielęgnacji wody. Poniżej przedstawiamy zaledwie pięć kroków do uzyskania i utrzymania krystalicznie czystej wody basenowej na bardzo długi okres czas. Można to dodatkowo wydłużyć na tak długi okres, jak tylko przetrzegane będą poniższe zalecenia.

Regulacja pH - krok 1: Optymalna wartość odczynu wody w basenie przy jej skutecznym uzdatnianiu musi mieścić się w zakresie 7,0-7,4 i powinna być sprawdzana przynajmniej raz w tygodniu.Prawdiłowa wartość pH wody nie tylko zapobiega uszkodzeniom materiałów, z których wykonany jest basen i jego wyposażenie (patrz wykres), ale też gwarantuje komfort osób kąpiących się. Utrzymywanie odczynu wody na właściwym poziomie zapobiega także nadmiernemu zużyciu środków dezynfekcyjnych, gdyż ich skuteczność znacząco maleje przy wyższym poziomie pH. Uzdatnianie wody - krok 2:Są trzy główne metody dezynfekcji wody:
 • dezynfekcja wody za pomocą chloru
 • dezynfekcja wody za pomocą aktywnego tlenu
 • dezynfekcja wody za pomocą bromu.
 • 1. Tradycyjna dezynfekcja wody za pomocą chloru nie tylko likwiduje bakterie, lecz usuwa także na drodze utleniania zanieczyszczenia organiczne, które ze względu na swoją wielkość nie mogą zostać usunięte w procesie filtrowania. Najważniejszą z zalet chloru zawierającego związki stabilizowatora jest to, iż preparaty te posiadają wyższą zawartość aktywnego chloru. Ponadto rozpuszczają się całkowicie w wodzie nie tworząc żadnych osadów i nie wpływają na wartość pH wody. Dodatkowo zawarty w nich stabilizator zapewnia niezmienną zawartość wolnego chloru w przypadku wysokich temperatur i silnego nasłonecznienia. Zobacz więcej: Metoda chlorowa
  2. Aktywny tlen jest łagodną alternatywą w porównaniu z chlorem. Powoduje on, że woda ma charakter naturalny i jest bardzo łagodna dla twojej skóry i włosów. Wszystkie środki BAYROL'a oparte na aktywnym tlenie są kombinacją dwóch efektywnych składników które doskonale się uzupełniają (dezynfektant + antyglon). Jednoczesne stosowanie tych składników umożliwia uzyskanie efektu synergicznego, w efekcie którego skutki działania poszczególnych składników ulegają wzajemnemu wzmocnieniu. W rezultacie stosowanie aktywnego tlenu jest porównywalne ze stosowaniem chloru, ale pod warunkiem, że oba składniki będą stosowane jednocześnie. Zobacz więcej: Metoda tlenowa
  3. Brom podobnie jak chlor jest halogenem i środkiem bardzo skutecznym do dezynfekcji wody basenowej. Wykazuje dużą niezawodność w zwalczaniu bakterii, wirusów i grzybów oraz eliminuje zanieczyszczenia organiczne w procesie utleniania. Jedną z głównych zalet bromu jest to, że nie wytwarza nieprzyjemnych zapachów. Ponadto nie wywołuje podrażnień skóry i oczu, a jego skuteczność dezynfekcji jest podobna do chloru. Dodatkową korzyścią jest to, iż zdolności dezynfekcyjne w niewielkim stopniu zależą od wartości pH wody, nawet gdy jest ona stosunkowo wysoka. Zobacz więcej: Metoda bromowa
  Zwalczanie glonów - krok 3:

  Glony są mikroorganizmami roślinnymi. Glony rozmnażają się szybko poprzez zardoniki, które są przenoszone wraz z cząstkami kurzu zawartymi w powietrzu. Glony potrafią się uodpornić działanie chloru gdyz nie może on penetrować sliskich nalotów zawierających liczne ich kolonie. Produkty Bayrol'a do zwalczania glonów to wysoce skoncentrowane środki z serii Desalgine, które niszczą procesy metaboliczne glonów powodując ich zamieranie oraz hamują ich rozwój. W przypadku pojawienia się glonów w basenie należy zadozować 150ml Desalgine na każde 10m3 wody.

  Koagulacja - krok 4:

  Filtr piaskowy może zatrzymać zanieczyszczenia tylko o ograniczonej wielkości. Najmniejsze zanieczyszczenia zwane cząstkami koloidalnie rozproszonymi mogą być usunięte w dodatkowym procesie koagulacji, który pozwala nawet na usunięcie części zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodzie. Koagulant powoduje powstanie w wodzie obiegowej przed filtrem kłaczkowatych osadów, które wchłaniają najdrobniejsze zanieczyszczenia. Powstałe kłaczki wraz z osadzonymi na nich zanieczyszczeniami posiadaja wystarczjącą wielkość, aby zostać zatrzymane w filtrze piaskowym. Proces koagulacji wraz z regularnym płukaniem wstecznym filtra zapewnia uzyskanie krystalicznie czystej wody.

  Czyszczenie filtrów - krok 5:

  Koncentrując się na uzyskaniu krystalicznie czystej wody nie należy zapominać o roli jaką w basenie spełnia filtr piaskowy, i że to od stanu złoża w dużej mierze zależy jakość wody w basenie. W celu zapewnienia regularnego czyszczenia filtra (poza regularnym płukaniem złoża), zaleca się okresowe zastosowanie środków wspomagających konserwację złoża piaskowego w filtrze m.in FilterShock, Decalcit Filter oraz Filterclean Silver.Dzięki zastosowaniu tych środkom złoże filtracyjne staje się całkowicie czyste i wolne od bakterii oraz powoduje zmniejszenie zużycia środka dezynfekcyjnego.