Reklamacje i zwroty

Reklamacja może zostać złożona przez klienta:

- osobiście pod adresem ul. Zwycięzców 48, 03 - 938 Warszawa

- pisemnie na adres ul. Zwycięzców 48, 03 - 938 Warszawa

- telefonicznie pod numerem telefonu 22 617 37 33

- w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@elno.pl

 


Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji:

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady,

- żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub odstąpieniu od umowy sprzedaży ; oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


Dostarczenie reklamowanego produktu:

Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Zwycięzców 48, 03 - 938 Warszawa.