Klimatyzacja hal basenowych - jak działa system? : Elno
Baseny - Budowa - Serwis
03-938 Warszawa ul. Zwycięzców 48 Tel. (22) 617-37-33

Klimatyzacja hal basenowych - Jak działa system

Dla basenów krytych (wewnętrznych) zbudowanie właściwego systemu klimatyzacji hali basenowej jest zadaniem równie ważnym, a przy tym często trudniejszym, niż systemu uzdatniania wody.

Brak skutecznego osuszania, ogrzewania i wymiany powietrza powoduje odczucie duszności, zaparowanie szyb, często mokre ściany. Również błędy w konstrukcji i izolacji hali basenu powodują lokalne zawilgocenia i rozwój pleśni i grzybów w ścianach hali, a nawet zniszczenie fragmentów konstrukcji hali basenowej, szczególnie zimą (katastrofa w Moskwie). Dlatego (już na etapie projektowania Inwestor powinien wybrać sprawäzonego wykonawcę i taki system instalacji klimatyzacyznej, aby zapewnić prawidłową współpracę z projektantem. Prawidłowo wykonana instalacja klimatyzacyjna basenu powinna zapewnić wilgotność względną max 60% przy temperaturze powietrza o 2 ÷ 3°C wyższej od temperatury wody, ale nie wyższej, niż 30°C. Instalacja musi zapewnić ilość wymian powietrza w układzie recyrkulacji i przewietrzania zależnie od powierzchni i obciążenia basenu, atrakcji wodnych, temperatury wody i powietrza, wielkości hali basenowej i przeszkleń zewnętrznych, a nawet zróżnicowanych lokalnych warunków klimatycznych (np. Suwałki - Wrocław).

System kanałowy dla central klimatyzacyjnych Herget WRC

System klimatyzacji Herget jest szczególnie zalecany do wszystkich nowo budowanych obiektów basenowych małych i średnich- prywatnych, klubowych, hotelowych, szkolnych, oraz przy okazji remontów kapitalnych tych obiektów.

System kanałowy dla central klimatyzacyjnych Herget WRP

Centrale klimatyzacyjne WRC i WRP Typ urządzenia: WRC 0 - WRC 6, WRP-K-1 WRP-K-2 WRP-K-3 Duże centrale klimatyzacyjne WRC i WRP wyposażone są dodatkowo w wymiennik krzyżowy znacznie poprawiający bilans energetyczny w hali basenu.Dzięki budowie panelowej montaż i transport tych urządzeń jest ułatwiony

Odpowiedni nawiew i wywiew z hali basenowej

Warunkiem prawidłowego działania klimatyzacji hali basenowej jest odpowiednie rozprowadzenie zarówno ciepłego i osuszonego powietrza poprzez nawiew a także wywiew powierza z hali basenu. Odpowiedni nawiew powierza zapewniają rozmieszczone odpowiednio nawiewne szyny szczelinowe. Dzięki nim unika się wyraplania pary wodnej a także niweluje się ryzyko przeciągów.

Czytaj więcej

Odpowiedni dobór centrali klimatyzacyjnej

Odpowiednio dobrane centrale klimatyzacyjne rozwiązują problem wystąpienia zbytniej wilgotności powietrza, która jest przyczyną niszczenia materiałów budowlanych, a także żle wpływa na samopoczucie osób korzystających z basenu.

Odzysk ciepła do podgrzewania powietrza

We wcześniejszych systemach klimatyzacji basenowej powietrze ciepłe i wilgotne zawierające znaczną ilość energii było usuwane na zewnątrz. Obecnie powietrze które jest odpowadzane z hali basenowej powraca do centrali jest schładzane, dzięki temu wilgoć jaka znajduje się w nim jest wykraplana. Dzięki odzyskowi ciepła podgrzewane jest powietrze w hali basenu lub zewnętrzne, które po osuszeniu i ponownym podgrzaniu z powrotem nawiewane jest do hali basenowej.

Odnajdziesz nas na:

ADRES
03-938 Warszawa
ul. Zwycięzców 48

KONTAKT
Email: elno@elno.com.pl
Telefon:  (22) 617-37-33
Telefon: (22)672-82-29