Baseny Ogrodowe, kąpielowe - Kanały ALP : Elno
Baseny - Budowa - Serwis
03-938 Warszawa ul. Zwycięzców 48 Tel. (22) 617-37-33

Wykonujemy kanały wentylacyjne w systemie ALP

Kanały ALP

Kanały ALP (System ALP) to technologia opracowana przez firmę ALP do budowy aluminiowych, preziolowanych przewodów wentylacyjnych. Podstawowym elementem wykorzystywanym przy wykonywaniu kanałów wentylacyjnych w technologii ALP jest płyta aluminiowo-poliuretanowa o budowie warstwowej zbudowany ze sztywnej, wysokospienionej pianki izolacyjnej pokrytej obustronnie cienką blachą aluminiową.

Kanały przez nas wykonywane z płyt ALP typu 100 klasyfikują się jako preizolowane kanały z płyty warstwowej i zostały sklasyfikowane jako niezapalne, a kanały z płyt ALP 200 jako kanał z blachy aluminiowej preizolowany poliuretanem sklasyfikowane jako niepalne.

Dane te oznaczają, iż kanały wentylacyjne z płyty ALP typu 100 mogą być stosowane w obiektach przemysłowych i magazynowych, a kanały z płyt ALP typu 200 w obiektach typu ZL.

• Kanały wykonane z płyt ALP mogą być stosowane do transportu powietrza poruszającego się z prędkością 30m/s w zakresie ciśnień wewnętrznych od -1500 do +1750Pa.

• Panele ALP przeznaczone są do budowy kanałów wentylacyjnych we wszelkiego rodzaju budownictwie. Idealnie nadają się do instalacji klimatyzacji i ogrzewanaia powietrznego - jako kanały preizolowane.

• Wykonywane przez nas kanały z płyt ALP cechują się dużą sztywnością - sztywność zginania płyt ALP odniesiona do 1mm szerokości płyty wynosi 229 000 Nmm². Wartość ta oznacza, że przewody wykonane w technologii ALP są samonośnymi elementami.

• Pianka poliuretanowa z której zbudowane są kanały ALP ma najniższą wartość współczynnika przewodności termicznej spośród materiałów izolacyjnych. Przewodność termiczna jest wynikiem ich budowy i struktury.

• Dzięki termoutwardzalnym właściwościom polimeru kanały wytworzone z paneli ALP mogą wytrzymać eksploatację od -35°C do +110°C.

• Przeciętny współczynnik rozszerzalności cieplnej wynosi 3 - 5 x 10-5 m/mK.

• Odporność na ściskanie paneli ALP wynosi R=2,8kg/cm².

• Szczelność kanałów wykonanych z paneli ALP klasyfikuje je w klasie B - przewodów o podwyższonej szczelności.

Płyta ALP 100 80/80 mikronów

Kanały wentylacyjne wykonywane przez nas z tej płyty klasyfikowane są jako kanały z płyty warstwowej poliuretanowej powleczonej obustronnie folią aluminiową 0,08mm.

Płyta ALP 200 80/200 mikronów

Kanały wentylacyjne wykonywane przez nas z tej płyty klasyfikowane są jako kanały z blachy aluminiowej 0,2mm preizolowanej poliuteranem i folią aluminiową 0,08mm.

Płyta ALPActive 80/80 mikronów antybakteryjna

Płyta składająca się ze sztywnej pianki poliuretanowej pokrytej obustronnie warstwą lakierowanego aluminium, przyczym w jednej z warstw zastosowano efektywny nieorganiczny dodatek antybakteryjny AgION*. Polecana zwłaszcza tam, gdzie przestrzeganie zasad higieny a także zdrowe i czyste powietrze są niezbędne.


* Dodatek ten bazuje na opatentowanym systemie uwalniającym w sposób ciągły jony srebra, które nie dopuszczają do rozwoju i migracji szkodliwych bakterii, mikroorganizmów, a także grzybów i pleśni na ścianach wewnętrznych kanału wentylacyjnego.

Dowolność kształtów to atut tego systemu

Lekkość materiału z jakiego są wykonane kanały umożliwia wykonywanie nawet skomplikowanych instalacji na małej dostępnej przestrzeni

Z płyt można uzyskiwać nawet kanały o nietypowej formie, łuków o różnych promieniach.

Obustronne zastosowanie folii aluminiowej zapewnia wysoką termoizolacyjność układu

Najważniejsze zalety i wady zastosowania kanałów ALP wobec tradycyjnych kanałów z blachy ocynkowanej to:

ZALETY:

+ Dowolność kształtów i rozmiarów

+ Doskonała izolacja termiczna (brak kondensacji pary wodnej) i akustyczna (brak wibracji)

+ Wykonywanie całych, gotowych do montażu elementów na placu budowy

+ Krótki czas realizacji przy niskim koszcie wykonania

+ Wysoka odporność na korozję - możliwość umieszczenia ciągów wentylacyjnych na zewnątrz budynku bez dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych

+ Doskonała szczelność elementów i ich połączeń

+ Mniejsza ilość podwieszeń w stosunku do kanałów z blachy z uwagi na mały ciężar materiałów służących do wykonania kanałów (1/7 wagi kanałów z blachy)

+ Możliwość malowania kanałów na dowolnie wybrany kolor

+ łatwość wykonania przeróbek w trakcie lub po montażu

+ Niższa cena kanałów w porówaniu do kanałów z blachy ocynkowanej

+ Wysoka estetyka


WADY:

- (brak)

Odnajdziesz nas na:

ADRES
03-938 Warszawa
ul. Zwycięzców 48

KONTAKT
Email: elno@elno.com.pl
Telefon:  (22) 617-37-33
Telefon: (22)672-82-29